163% większe przychody

Sklep internetowy - zasięg ogólnopolski

Problemy z crawlowaniem, duplikacje strukturalne, mnóstwo błędów technicznych od adresów kanonicznych, po redirect chainy, mixed content, złe odwołoania do iai, duplikacja poza serwisem. Powrzechana kanibalizacja w serwisie. Toksyczność marki.

2020 vs 2019 - 100% większy ruch organiczny 

(od kwietnia średnio 140% większy ruch)